Cống tròn bê tông

Hào kỹ thuật, hố ga,bó vỉa các loại